15 Σεπτεμβρίου 2008Βρες το Δευτερονόμιο
στη φυγή
και αποστήθισέ το.
Κάθε προφήτου
το "ίνα πληρωθή"
ξεπλήρωσέ το.
.
.
.
.
.
"Αγνή Παρθένε, Δέσποινα" από τον πρωτοψάλτη
Παναγιώτη Καβαρνό:

Δεν υπάρχουν σχόλια: