ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΒΙΒΛΙΑ ΜΟΥ


Γεννήθηκα το 1959 στην Αθήνα και φοίτησα στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Υπηρετώ στη Δημόσια Εκπαίδευση επί 31 χρόνια (14 στο Γυμνάσιο, 15 στο Λύκειο, 2 στο Πανεπιστήμιο). Το δημοσιογραφικό και συγγραφικό έργο μου άρχισε από ηλικία 14 ετών.
ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ  ΕΡΓΟ:
 Α. ΒΙΒΛΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ:
 1. Πού πάτε; Δε σχολάσαμε… (εκπαιδευτικά μελετήματα), εκδ. Σαξώνη, Αθήνα 1987.
 2. Λέγειν και Γράφειν (γλωσσικές ασκήσεις), εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα 1997.
 3. Λέγειν και Γράφειν (λύσεις και υποδείξεις), εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα 1998.
 4. Προσεγγίσεις Λογοτεχνικών Κειμένων Γ΄Λυκείου, τόμος Α΄, Ποίηση-Πεζογραφία, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1997.
 5. Προσεγγίσεις Λογοτεχνικών Κειμένων Γ΄Λυκείου, τόμος Β΄, Δοκίμιο-Ξένη Λογοτεχνία, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1997.
 6. Πολύπτυχο Αρχαίων Ελληνικών Α΄Λυκείου, (συνεργασία με τη σύζυγο Α. Νικολακοπούλου, συμμετοχή κατά 50%), εκδ. Σπουδή, Αθήνα 1998.
 7. Σπουδή στην Έκφραση-Έκθεση Β΄Λυκείου (κριτήρια αξιολόγησης), εκδ. Σπουδή, Αθήνα 1999.
 8. Αναγνώσεις Λογοτεχνικών Κειμένων Α' Γυμνασίου, τ. Β΄ (συμμετοχή κατά 10% στη συγγραφή), εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2002.
 9. Ανθολογία Παριανών Ποιητών (συνεργασία με Ν. Χ. Αλιπράντη, συμμετοχή κατά 50%), εκδ. Δήμος Πάρου, Αθήνα 2006.
Β. ΒΙΒΛΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ:
 1. Ρήσεις και αντιρρήσεις μιας γραφίδας (επιφυλλίδες), εκδ. Η Φωνή του Ωρωπού, Αθήνα 1983.
 2. Το μύθευμα της απομυθοποίησης (δοκίμιο), εκδ. Οι Εκδόσεις των Φίλων, Αθήνα 1999.
 3. Αμφιάραος (τραγωδία), εκδ. Η Φωνή του Ωρωπού, Αθήνα 2002.
 4. Εφ’ όπλου λόγοι (δοκίμια), εκδ. Ιωλκός, Αθήνα 2005.
 5. Ερωτανθοί (φωτογραφία και ποίηση), εκδ. Καλλιέπεια, Αθήνα 2007.
 6. «Προσοχή… έργα» (διηγήματα), εκδ. Οι Εκδόσεις των Φίλων, Αθήνα 2010.
 7. Σε Δ΄ πρόσωπο (δοκίμια), εκδ. Ευθύνη, Αθήνα 2013.
Γ. ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:

1)   Σε σχολικό εγχειρίδιο: Τα δοκίμια Ι. Διδάσκει, λοιπόν, η Ιστορία ή όχι; και  ΙΙ. Αμέτοχος αλλά  και «άχρηστος»; στο σχολικό εγχειρίδιο Δοκίμια Λυκείου της Κύπρου (εκδ. Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού, Λευκωσία 1993 και 1997).
2)   Σε περιοδικά και εφημερίδες: Από το 1973 (σε ηλικία 14 ετών) εκατοντάδες άρθρων, μελετημάτων, δοκιμίων, επιφυλλίδων, βιβλιοκρισιών, ποιημάτων κ.λπ. στα περιοδικά:
    α. Ευθύνη (τακτικός συνεργάτης από το 1984 με δεκάδες δοκιμίων και κάθε μήνα από το 1989 έως το 2009 με 210 σημειώματα στη στήλη Γλώσσα  έθιμο εθίμων ),
     β. Νέα Ευθύνη (τακτικός συνεργάτης με τη στήλη Εύγλωττα και υπεύθυνος φιλολογικής επιμέλειας από το 2011 έως το 2013 (τχ. 1-16)
     γ. Φρέαρ (τακτικός συνεργάτης με τη στήλη Γλώσσα  έθιμο εθίμων και υπεύθυνος φιλολογικής επιμέλειας από το 2013 (τχ. 1)
     δ. Κυπριακή Μαρτυρία (τακτικός συνεργάτης κάθε έτος με δοκίμια από το 1996),
     ε. Φιλολογική, Νέα Παιδεία, Ακτή, Νέα Ευθύνη, Φρέαρ, Νέος Ερμής ο Λόγιος, Ηνιοχείν, Δελτίο ΟΛΜΕ, Παριανά, Πάροδος, Παρέμβαση, Δοκεί μοι, Πειραϊκά Γράμματα,  Ελληνική Διεθνής Γλώσσα, Έρευνα, Τα Νειάτα κ.ά. και  σε πολλές εφημερίδες (αθηναϊκές, επαρχιακές, τοπικές).
    
   3) Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά:
 1. Πρόταση για μια πορεία της τάξης από την ανάλυση δοκιμίου στη σύνταξη της έκθεσης, Φιλολογική, τχ.22, Οκτ.-Δεκ.1987, σσ.17-18.
 2. Το «σύνδρομο του Φόρτη», Σημειογραφία του Στράτη Μυριβήλη, Τετράδια Ευθύνης, τχ.27, Αθήνα 1987, σσ. 134-141.
 3. Λαογραφικός θησαυρός στην πεζογραφία του Βιζυηνού, Ποίος ήτον ο Γεώργιος Βιζυηνός, Τετράδια Ευθύνης, τχ.29, Αθήνα 1988, σσ. 142-146.
 4. «Τι εστίν παντουργός» ή η προσωποποίηση των αντιθέσεων, Πράματα και Οράματα Στρατηγού Μακρυγιάννη,  Τετράδια Ευθύνης, τχ. 30, Αθήνα 1990, σσ. 79-86.
 5. Ένας στερνός «ασπάλαθος» κατά της τυραννίας (Γ. Σεφέρης, Επί ασπαλάθων..., ΚΝΛ Α΄ Λυκείου), Φιλολογική, τχ.44, Ιούλ.-Σεπτ. 1993, σσ. 37-38.
 6. Των πιστών τ’ ανοιγμένα χέρια, Φώτα και Φωτισμοί του Νικηφόρου Βρεττάκου, Τετράδια Ευθύνης, τχ.33, Αθήνα 1994, σσ. 109-114.
 7. Των χαμένων ποιητών και της αέναης Ποίησης, Σπουδή στον ποιητή Γ.Θ. Βαφόπουλο, Τετράδια Ευθύνης, τχ. 34, Αθήνα 1996, σσ. 81-87.
 8. Το «συννεφάκι» εντός μας, Επικύρωση του Γρηγορίου Ξενόπουλου, Τετράδια Ευθύνης, τχ.39, Αθήνα 2001, σσ. 87-91.
 9. «Φωτόδεντρου» και «Ρωμιοσύνης» γωνία, Οδυσσέας Ελύτης- Γιάννης Ρίτσος, βίοι παράλληλοι-έργα παράλληλα, Τετράδια Ευθύνης, τχ.40, Αθήνα 2003, σσ. 127-131.
 10. Γιατί η ψυχή μας αύριο κάνει πανιά;, Η παρρησία της Ευθύνης και η ευθύνη της παρρησίας, Νέος Ερμής ο Λόγιος, τχ. 3, Αθήνα, Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2011, σσ. 153-157.
 11. Jacqueline de Romilly: Μια τόσο απροσδόκητη και στοργική «προγιαγιἀ», Φιλολογική, τχ. 120, Ιούλιος-Αύγουστος 2012, σ. 61.
 12. Εμ-πνέοντας τους Παριανούς ποιητές: Η παρουσία των ανέμων στο έργο τους, Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Λαϊκός Πολιτισμός και Έντεχνος Λόγος» Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα 2013, τ. Α΄, σσ. 779-789.
4)  Φοιτητικές εργασίες (Έρευνες-Μελέτες) ανέκδοτες:
 1. Μελέτη: Η προέλευση του ονόματος «Ωρωπός» (1978), δημοσιευμένη και στην εφ. Η Φωνή του Ωρωπού, φ.61, Απρ. 1978, για την οποία παραπομπή του Αλεξ. Μαζαράκη-Αινιάν στο Ανασκαφές στην ομηρική Γραία (Πρακτικά Αρχαιολογικής Εταιρείας).
 2.  Έρευνα: Σχέσεις του εφήβου με την Οικογένεια και το Σχολείο (1979), με δημοσιευμένα αποσπάσματά της σε εφημερίδες των Αθηνών και της Ηπείρου.
 3. Έρευνα: Κοινωνική προέλευση των υποτρόφων φοιτητών Παν)μίου Ιωαννίνων (1980).
 4. Μελέτη: Σύγκριση της περιγραφής του λοιμού στο Θουκυδίδη και στον Προκόπιο (1979).
 5. Μελέτη: Η προδοσία της αγνής έκφρασης (1979)
 6. Μελέτη: Το Πολεμικό μας Ναυτικό στο λαογραφικό περισκόπιο (1980).
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ:
 1. Δημόσιος Έπαινος Ιδρύματος Ιπεκτσί (2001) για εκπαιδευτική πρωτοβουλία.
 2. Β΄ Βραβείο Ποίησης «Σικελιανά 2006».
 3. Β΄ Βραβείο Ποίησης Φ. Σ. «Παρνασσός» 2008.
 4. Βραβείο Ποίησης Πανελλήνιου Διαγωνισμού Δήμου Ευόσμου 2008.
 5. Βραβείο Δοκιμίου Παναγιώτη Φωτέα για το βιβλίο "ΣΕ Δ΄ ΠΡΟΣΩΠΟ", 2014.
 6. Εκδήλωση-αφιέρωμα στο συγγραφικό μου έργο από το Δήμο Αγίου Στεφάνου και απονομή από το δήμαρχο της πρώτης που έχει δοθεί τιμητικής πλακέτας για την  εκπαιδευτική και πολιτιστική προσφορά μου (2005).
 7. Διάκριση Φωτογραφίας Πανελλήνιου Διαγωνισμού Δήμου Ευόσμου 2010.
 8. Αναμνηστικό Δίπλωμα Αριστείας και Καινοτομίας Υπ. Παιδείας 2010.
 ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
 1. Συμμετοχή σε 61 επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες (ως εισηγητής, προεδρεύων ή σύνεδρος).
 2. Εμπνευστής και συντονιστής από το 1996 της εθελοντικής ομάδας 46 σχολείων Ο.Δ.Ο.Σ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Οργανωτική Διασχολική Ομάδα Στήριξης Πολιτισμού) Βόρειας Αττικής, που έχει οργανώσει 13 Χορωδιακά Φεστιβάλ (3 χρονιές με την παρουσία και των Υφυπουργών Παιδείας), εκθέσεις εικαστικών τεχνών, μαθητικούς διαγωνισμούς, σεμινάρια εκπαιδευτικών, ανθρωπιστικές αποστολές σε πληγέντες κ.ά., των οποίων είχα την ευθύνη υλοποίησης.
 3. Επιμέλεια έκδοσης 11 τευχών (1992-1998) του περιοδικού Εκτός Ύλης του Λυκείου Αγίου Στεφάνου -με 2 βραβεία σε Πανελλήνιους Διαγωνισμούς (1ο βραβείο εφημ. ΤΑ ΝΕΑ 1995, Έπαινος Ιδρύματος Μπότση 1996- και συγχαρητήριες επιστολές Αναπλ. Υπουργού Παιδείας, Νομάρχη Ανατ. Αττικής, Προέδρου Π.Ι., Δ)ντή και Προϊσταμένων Εκπαίδευσης κ.ά.).
 4. Υπεύθυνος Προγράμματος Ολυμπιακής Παιδείας με τίτλο Αττική-Πομακοχώρια, τόσο μακριά-τόσο κοντά, με σύμπραξη των Γυμνασίων Διονύσου Αττικής και Άνω Θερμών Ξάνθης (2002-03).
 5. Ανάληψη εξωδιδακτικών Προγραμμάτων (Πολιτιστικών, Αγωγής Υγείας, Αγωγής Καταναλωτή) επί σειρά σχολικών ετών.
 6. Ποικίλες πρωτοβουλίες στα σχολεία όπου έχω υπηρετήσει (ενδεικτικά: Ο θεσμός της «Βιντεομόρφωσης» στο 2ο Λύκειο Πύργου, Επιστολή διαμαρτυρίας των Μαθητικών Κοινοτήτων Λυκείου Καπανδριτίου στον Ζακ Ντελόρ για την Ευρωπαϊκή Ιστορία του Ντιροζέλ, Διημερίδα «Το Δημοτικό Τραγούδι και η Γενιά του 2000» στο Λύκειο Αγίου Στεφάνου με συμμετοχή 350 εκπαιδευτικών, Επιστολή των Μαθητικών Κοινοτήτων του ίδιου σχολείου στο Δ)ντή του Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα, οργάνωση συζήτησης στο Γυμνάσιο Διονύσου μαθητών με βουλευτές καθώς και επίσκεψη μαθητών στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, συμμετοχή του ίδιου σχολείου στον Αντιρατσιστικό Διαγωνισμό Φωτογραφίας της ΟΛΜΕ με 1ο Βραβείο, συμμετοχή του Λυκείου Αγ. Στεφάνου –του μόνου δημόσιου σχολείου– στο 1ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Λυκείων κ.ά.).
 7. Επιμέλεια έκδοσης βιβλίων: Ι. Αποστόλη Μυρσίνη, Αλήθεια, οι χειμώνες πότε θ’ ανθίσουν;, ποίηση, έκδ. ΕΛΜΕ Ηλείας, Πύργος 1987, ΙΙ. Το Δημοτικό Τραγούδι και η Γενιά του 2000, πρακτικά Διημερίδας, έκδ. Λύκειο Αγίου Στεφάνου, Αθήνα 1996. ΙΙΙ. Αττική-Πομακοχώρια, τόσο μακριά-τόσο κοντά, έκδ. Γυμνάσια Διονύσου & Άνω Θερμών Ξάνθης, 2003, ΙV. Τζίνας Ξυνογιαννακοπούλου,     Θ(α)ύματα του ανέφικτου, ποίηση, έκδ. Σ.Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 2005, V. Γιάννη Κ. Κούτση, Τα καπετανοχώρια της Επάνω Ρίζας Λακωνίας, VI. Μεγακλή Θ. Σωτηρόπουλου, Έννοιες, η μοναδική βάση για την "Κοινωνία της Γνώσης", Αθήνα 2009, με πρόλογό μου, VII. Κώστα Ασημακόπουλου, Άνθρωποι μιας πατρίδας, έκδ. Οι Εκδόσεις των Φίλων, Αθήνα 2010 και φιλολογική επιμέλεια  του υπό 2η έκδοση εγχειριδίου Διονυσίου του Θρακός, Γραμματική Τέχνη, της Ελληνικής Γλωσσικής Κληρονομιάς (1η έκδ. Αθήνα 2003) κ.ά.
 8. Συμμετοχή στη συντακτική επιτροπή του περιοδικού Ηνιοχείν.
 9. Υπεύθυνος  ύλης επί 1, 5 χρόνο του διμηνιαίου εκπαιδευτικού περιοδικού Εκ-Παιδεύω Μικρούς και  Μεγάλους.
 10. Ανθολόγηση κειμένων στα λευκώματα του ΟΑΕΔ Άρμη και Φως και Διεθνείς Ολυμπιακοί Αγώνες καθώς και στο Ημερολόγιο του Συνδέσμου Μαρπησσαίων και Αρχιλοχιτών Πάρου.
 11. Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, της Ελληνικής Γλωσσικής Κληρονομιάς, της UNICEF, της ΟΛΜΕ, της Κίνησης Πολιτών, του Δημοσιογραφικού Ομίλου κ.λπ.
 12. Έκτακτος συνεργάτης του Ρ/Φ σταθμού ΕΡΤ Πύργου (1986-87) με λογοτεχνική εκπομπή.
 13. Επιμορφωτικό έργο: Δειγματικές διδασκαλίες α) Νεοελληνικών Κειμένων σε συναδέλφους των Π.Ε.Κ., β) Νεοελληνικής Γλώσσας σε σχολική σύμβουλο και συναδέλφους του Διονύσου, Σεμινάριο διδακτικής του Δοκιμίου στους φιλολόγους του Λυκείου Αγίας Φυλάξεως Λεμεσού.
 14. Μέλος Κριτικών Επιτροπών Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων (2005 έως 2009) και άλλων Διαγωνισμών (Ρητορικού Λυκείου "Ώθηση" 2010, Λογοτεχνικού Δήμου Αχαρνών κ.ά.).
 15. Σειρά ομιλιών και ραδιοφωνικών (ΕΡΤ, ΣΚΑΪ, Μητρόπολης Αργολίδος κ.ά.) ή τηλεοπτικών (ΕΡΤ, ΑΝΤΕΝΝΑ, STAR κ.ά.) συνεντεύξεων για φιλολογικά και εκπαιδευτικά θέματα σε Ελλάδα και Κύπρο.
 16. Βαθμολογητής Έκθεσης, Λογοτεχνίας και Κοινωνιολογίας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις επί σειρά ετών και μέλος Λυκειακών Επιτροπών.
 17. Ατομικές Εκθέσεις Φωτογραφίας (Άγιος Στέφανος 2004, Πάρος 2004, Πάρος 2008, Ωρωπός 2008, Πάρος 2012, Νέα Ιωνία 2013) και φωτογραφίες μου σε δεκάδες εξωφύλλων περιοδικών, ημερολογίων κ.λπ. Μέλος της διαδικτυακής λέσχης "Φωτογραφικό Ταξίδι".
 18. Μέλος χορωδιών (Σπύρου Λάμπρου, "Εμμέλεια" κ.ά.) με εμφανίσεις στο Ηρώδειο, στο Μέγαρο Μουσικής, στο εξωτερικό κ.λπ., συνθέτης και στιχουργός τραγουδιών.
 19. Μέλος Δ.Σ. Πολιτιστικού Πνευματικού Κέντρου Δήμου Αγίου Στεφάνου.
 20. Μέλος Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αγίου Στεφάνου ως εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Ενώσεων.
 21. Εθελοντής αιμοδότης επί σειρά ετών και δωρητής οργάνων.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ και ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΟΥ:
  Σε εκατοντάδες ανέρχονται τα δημοσιεύματα του αθηναϊκού, επαρχιακού και τοπικού Τύπου, που έχουν προβάλει τη συγγραφική (με βιβλιοκριτικές), εκπαιδευτική, πολιτιστική και κοινωνική δράση μου (συνεντεύξεις, αφιερώματα και ρεπορτάζ). Εντελώς ενδεικτικά:
 • Αθηναϊκές εφημερίδες και περιοδικά:
Η Καθημερινή, Έθνος, Αθηναϊκή, Η Βραδυνή, Τα Νέα, Το Βήμα, Απογευματινή, Ελευθεροτυπία, Βιβλιοθήκη Ελευθεροτυπίας, Ακρόπολις, Εβδόμη, Φιλολογική, Ευθύνη, Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση, Φωτογράφος, Γεωτρόπιο, Έρευνα, Ελληνική Διεθνής Γλώσσα, Ηλιαία, Πρόσβαση, Τα Νειάτα, Δημοσιογραφική, Νέα Ευθύνη, Ηνιοχείν, Λυχνάρι κ.ά.
 • Έντυπα της περιφέρειας:
Πρωινός  Λόγος, Πρωινά Νέα, Ελευθερία (Ιωαννίνων), Πατρίς, Πρωινή, Αυγή (Πύργου), Αγών (Καρδίτσας), Πάροδος (Λαμίας), Κυκλαδικόν Φως, Κυπριακή Μαρτυρία, Σημερινή (Κύπρου) κ.ά.
 • Τοπικά κ.λπ. έντυπα και ιστοσελίδες:
Παριανά, Η Φωνή της Πάρου, Παριανή Γνώμη, Παριανός Τύπος, Η Φωνή του Ωρωπού, Επιλογές, Τοπικό Βήμα, Το Μέλλον της Αττικής, Νέα της Εκάλης, Η Άνοιξη, Οιονέα, Θεσμός,  Διόνυσος, Διονυσιακά Νέα, Οδός Διονύσου, Έκφραση Διονύσου, Βάκχος,  Ενοριακά Νέα, Δίλεπτον, Αμαρυσία, Βορεινή,  Βόρεια Προάστια, Ανατροπή, Εκτός Ύλης, Προσπαθώντας για το αύριο, Porto Buffalo, Αρισμαρί, Το ιστολόγιο ενός μαθηματικού  κ.ά.


Ένα τεύχος του περιοδικού ΦΡΕΑΡ και ορισμένα από τα βιβλία μου