1 Ιουνίου 2009

Καλό μήνα! Γλυκό καλοκαίρι!

Αποσυντονι-
στείτε

συντονισμένα...

Βάλτε χρώμα

κι αρμύρα

στη ζωή σας...

Μένουμε Ελλάδα,

προστατεύουμε

την Ελλάδα,

γευόμαστε έλληνα λόγο!

*
Και για του ήχου το ασφαλές:

Δεν υπάρχουν σχόλια: