20 Δεκεμβρίου 2012

Ευχές για τις Άγιες Ημέρες!

Ο "ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ" εύχεται
σε όλες και όλους σας
ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΑΣ
ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΜΕΓΑΛΕΣ ΧΑΡΕΣ!
 
 
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ!
*
Το Δ΄ πρόσωπο σύμβολο και ουσία
του προσωπισμού
[...] Τά πρόσωπα Α΄ καί Β΄ διαλεγόμενα ἀναστρέφονται καί μέ ποικίλα Γ΄, ἄς ποῦμε φυσικά καί νομικά πρόσωπα, ἰδεολογίες, θρησκεῖες, καλλιτεχνικά ρεύματα, ἀθλητικές ὁμάδες, καταναλωτικά ἀγαθά κ.λπ. Τό «στοίχημά» τους, ἑπομένως, στή δίνη ὅλων αὐτῶν τῶν ζυμώσεων εἶναι ἐμπνέοντας τό ἕνα τό ἄλλο νά ἀναπτύσσουν ὑγιεῖς ἀντιστάσεις, ὥστε τό Προεγώ νά χτυπᾶ, ἀλλά νά ἀστοχεῖ. Καί σέ πρώτη σκέψη, οἱ καιροί δέν εἶναι, ἀσφαλῶς, εὐνοϊκοί στή δυτική κοινωνία γιά ἀντιστάσεις, ἀφοῦ ἀδίστακτοι μηχανισμοί πλύσης ἐγκεφάλου –ὄχι, μάλιστα, ἀποκλειστικά του ἰδιωτικοῦ καί ἐπιχειρηματικοῦ τομέα, μά καί τοῦ ἴδιου τοῦ κράτους ἤ τῶν νομέων τῆς ἐξουσίας– φόρτωναν τίς τελευταῖες δεκαετίες καί ἕως πρότινος τό «ὑπόγειο» μέ ἀδιανόητα ἀπωθημένα! Ὡστόσο, ἰδού, βιώνουμε πλέον αὐτό πού ἔβλεπε μεταξύ ἄλλων ὁ ἐξόριστος στόν αἰώνα του Ποιητής· «τούς ἐμπόρους νά εἰσπράττουν σκύβοντας τό κέρδος τῶν δικῶν τους πτωμάτων». Ἴσως, λοιπόν, τά Α΄ καί τά Β΄, μέ πεῖσμα, σύμπνοια καί ὅραμα, νά ἔχουμε μοναδική εὐκαιρία τήν πολυπλόκαμη κρίση τοῦ συστήματος νά τήν ἀποτρέψουμε ὡς βαριά ἀνθρωπιστική κρίση καί νά τή μετουσιώσουμε σέ πεδίο ριζικῶν ἀναθεωρήσεων. Καί ἄς μήν παρερμηνευθεῖ αὐτό. Δέν ἐννοῶ ἕναν γραφικό μονόδρομο «ἐπιστροφῆς στίς ρίζες», ὁρισμένες ἀπό τίς ὁποῖες ἀποδείχτηκαν θεόπικρες... Τώρα ἔχουμε πιά δοκιμάσει οἱ πολλοί καί τήν ἄδικη στέρηση ἄλλων ἐποχῶν μά καί τήν κούφια –μέ δανεικά καί ἀλχημεῖες– χλιδή τῶν πρόσφατων· ἐπίσης, ἔχουμε ζήσει τόσο τή βία καί τήν αὐθαιρεσία ὅσο ὅμως καί τήν ἀνομία καί ἀσυδοσία. Ὁπότε εἴμαστε λογικά σέ θέση νά ἀνακαλύψουμε, ἐπιτέλους, τό δυσπρόσιτο καί πολύτιμο Μέτρο! Αὐτή τήν ἰδανική ἁρμονία τῶν τριῶν κορυφῶν τοῦ Δ΄ προσώπου, πού ἄγει ἀβίαστα ἀπό τό ἄτομο στό πρόσωπο.
 
[...] Πρακτικές διέξοδοι πρός τό φῶς; Ἤδη στίς μέρες μας ἔχει προσλάβει ἐντυπωσιακές διαστάσεις τό κίνημα τοῦ Ἐθελοντισμοῦ καί τῆς Ἀλληλεγγύης πρός τόν Συνάνθρωπο, τό ὁποῖο ἔχουμε χρέος νά στέρξουμε καί νά διαχύσουμε στούς ἀπαθεῖς καί ἀνενημέρωτους! Τό πιό συγκινητικό, μάλιστα, εἶναι ὅτι, ἐνῶ καλπάζει ἡ ἀνεργία καί περικόπτονται δραματικά τά χαμηλά εἰσοδήματα, ὅλο καί περισσότεροι ἄνθρωποι –καί πρωτίστως νέοι, μολονότι πλήττονται οἱ ἴδιοι βαρύτερα– ἀπαγκιστρώνονται ἀπό τόν ἀτομοκεντρισμό τους καί αἴρονται στό ὕψος, στό ἦθος καί στόν ρόλο τοῦ ἀληθινοῦ προσώπου ἀπέναντι στά ἄλλα πρόσωπα! Ἀναμφισβήτητα, τό Δ΄ πρόσωπο ζεῖ -ἢ τουλάχιστον ἐν δυνάμει- τίς καλύτερες στιγμές του! [...]
 
ΓΙΑΝΝΗ Β. ΚΩΒΑΙΟΥ,
προδημοσίευση από την ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ, 20132 σχόλια:

Βάσω είπε...

Πολλές ευχές για τις μέρες που έρχονται και περαστικά!

ΓΙΑΝΝΗΣ Β. ΚΩΒΑΙΟΣ είπε...

Βάσω μου, ευχαριστώ πολύ!
Να είστε κι εσείς καλά και να γιορτάσετε εν γαλήνη!